12 Şubat 2011 Cumartesi

klavye kullanımı

ESC => Yapılan işlemi iptal etmekte kullanıyoruz.
Tab => Sekme işleminde kullanıyoruz. Formlarda ve menülerde bir sonraki
adıma geçişte kullanılabilir.
Caps Lock => Küçük harfi büyüğe, büyüğü küçüğe çevirmede kullanıyoruz.
Shift => Tuşların üzerinde bulunan 2.karakterleri
(!,‘,^,+,%,&,/,(,),=,*,_,;,:>)
gibi karakterleri göstermekte kullanıyoruz.
Ctrl => Klavye kısayol tuşları için kullanılıyor.
Ctrl+A => Tümünü seç
q Ctrl+X => Kes
q Ctrl+C => Kopyala
q Ctrl+V => Yapıştır
Alt => Klavyedeki diğer tuşlarla kullanıldığında işe yarar.
q Alt+F4 => Aktif olan pencereyi kapatır.
q Alt+Tab => Pencereler arası dolaşım
q Alt+Space => Simge Menüsü açar.
Enter => Yapılan işlemi onaylamakta kullanıyoruz.
Alt Gr => Tuşların üzerinde bulunan 3.karakterleri göstermekte
kullanıyoruz.
({,[,],},) bu işlemleri ancak Alt Gr tuşunu kullanarak ulaşılabilir.
Back Space=> Sola doğru silme işleminde kullanıyoruz.
Delete => Seçilen nesneyi silme işleminde ayrıca (sağa) doğru silme
işleminde
kullanıyoruz.
Win => Masa üstündeki Başlat menüsünü açma işleminde kullanıyoruz.
q Win+E => Windows Gezgini
q Win+R => Çalıştır
q Win+F => Ara
q Win+D => Simge durumuna küçültür.
q Win+M=> Simge durumuna küçültür.
PrintScreen=> Ekranın resmini çekme işleminde kullanıyoruz.
Insert => Üzerine yaz yada araya ekleme işleminde kullanıyoruz.
Home => Başlangıç kısmına götürür.
End => Son kısma götürür.
ScroollLock=> Kaydırma çubuklarının görevini klavyeden yapılmasını
sağlar.
Numlock => Sağ bölmede bulunan rakamları kullanabilmesi sağlar.
Space (Ara tuşu)=> Boşluk vermekte kullanıyoruz.
PageUp => Önceki sayfaya gitmekte
PageDown => Sonraki sayfaya gitmekte kullanılır.
F1 => Yardım
F2 => Yeniden adlandırmanın klavye kısa yolu
F3 => Klavyenizle uyumlu ise Ara İşlemine ulaşmanızı sağlar.
F5 => Son bilgilerin görüntülenmesini sağlar.
Yardım menü tuşu => Mouse’nin sağ tuşun yaptığı görevi yerine getirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder